Medlemskab

Medlemskab af Den Danske Kirke i London

Ved at tegne medlemskab er du med til at sikre, at der også i fremtiden vil være en dansk kirke i London for dig og din familie og de omkring 50.000 danskere i Greater London. 


Folkekirken i Danmark drives ved hjælp af kirkeskat. Medlemskabet træder i kraft, når man døbes i en Folkekirke. Anderledes er det med kirken her i London. Her bliver man først medlem, når man har tegnet medlemskab.  Medlemsbidraget til Den Danske Kirke i London er betragteligt lavere end det kirkeskatten i Danmark.


Kirken er for alle, og vi håber, at du og din familie har haft gode oplevelser i kirken til en af vore mange aktiviteter, som betyder, at du vil ønske at tegne medlemskab.


Sådan bliver du medlem
Det koster årligt kun £108 for familier, £84 for individer /£60 nedsat pris for lavindkomst.

Man kan betale månedligt, hvis man ønsker.

Hvis man har økonomisk mulighed for det så giv gerne en ekstra donation med medlemskabet.


Tegn medlemskab HER


Hvis man har spørgsmål så kontakt os [email protected], her kan man også arrangere betaling via check, bankoverførelse eller kontant.


Håndtering af persondata
Hvis du vælger at tegne medlemskab eller give en donation, godkender du, at dine persondata håndteres som beskrevet i vores privacy notice.


Er du skattepligtig i Danmark?
Du kan vælge at overføre din kirkeskat til Den Danske Kirke London. Det koster ikke ekstra, til gengæld har det stor betydning for os. Vi hjælper gerne med papirarbejdet.
Du kan finde blanketten for begæring om fritagelse for betaling af kirkeskat i Danmark her, eller ved at henvende dig til kirkekontoret eller på tel: +44 (0)20 7935 7584. Blanketten sendes til en af præsterne.  


Er du skattepligtig i Storbritannien?
Hvis du betaler skat i Storbritannien og giver støtte til Den Danske Kirke i London, kan du øge din støtte med 25% uden at betale så meget som 1p ekstra. Det gør du ved blot at trykke på Gift Aid på medlemssiden.


Med din tilladelse vil kirken som en registeret Charity kunne modtage Gift Aid fra HM Revenue & Customs (HMRC), og dermed bliver dit bidrag bliver 25% mere værd. Det gælder både for medlemsbidrag og donationer, forudsat at din donation ikke er anonym. F.eks. vil et Familiemedlemskab blive £27 mere værd om året. Du kan læse mere om Gift Aid konceptet på HMRC’s hjemmeside.