Niveauer voksne

Man skal være medlem af kirken for at være forsikret under undervisning og kunne deltage i undervisningen. Undervisningen koster £130 pr. termin eller £370 for alle tre terminer. En termin varer 12 uger.

Dansk 1 

Begynderklassen; over de tre terminer får man lært:

  • at hilse og præsentere sig selv,
  • at forstå korte dialoger og at begå sig i hverdagen i Danmark
  • at lægge planer (hvad, hvor og hvornår?)
  • at danne nutid og fremtid og førnutid
  • at sige, hvordan man har det
  • at bede om og give praktiske oplysninger

Der gives mundtlige og skriftlige lektier for. Man kan ikke forvente at lære et fremmedsprog uden stor indsats hjemmefra. Det er utrolig vigtigt, at man forbereder dialoger og ordforråd til hver lektion, når man læser lektier.

Dansk 2

Mellemniveau som bygger videre på Aftenskolens Dansk 1. I løbet af de tre terminer får du lært:

  • at læse og skrive korte afsnit om emner i hverdagen ved brug af basal grammatik
  • at forstå detaljerede anvisninger, instruktioner og beskeder ang. daglige, personlige og arbejdsrelaterede emner
  • at forme og bruge nutid, datid, førnutid og førdatid.

Der gives mundtlige og skriftlige lektier for. Man kan ikke forvente at lære et fremmedsprog uden stor indsats hjemmefra. Det er utrolig vigtigt, at man forbereder dialoger og ordforråd til hver lektion, når man læser lektier.

Dansk 3

Er aftenskolens avancerede hold, kursister på Dansk 3 holdet forventes at have gennemgået både Dansk 1 og Dansk 2 i Aftenskolen. Hvis ikke, f.eks. hvis de er nye i aftenskolen, vil man forvente, at de har opnået et niveau, der kan beskrives som "avanceret". Det vil sige, at de kan forstå og svare tydeligt på både mundtligt og skriftligt dansk af enkel karakter.

Hensigten med kurset er videre at udvikle kursisternes evner til at bruge sproget effektivt med henblik på praktisk kommunikation i Danmark og med danskere i øvrigt.  Sideløbende vil der tilbydes indsigter i dansk kultur og det danske samfund. Det er håbet, at kursisterne vil opnå et trin i sprogfærdigheden, hvor de vil kunne kommunikere effektivt og mundret ved hjælp af et bredt og varieret ordforråd.

Dansk 4

Dette niveau er for kursister der har gennemgået Aftenskolens første 3 niveauer eller som på anden måde har opnået et niveau af dansk der gør det muligt at fokusere på den videre opøvelse af evnen til at konversere, læse og forstå både det skriftlige og det talte sprog. Foruden en tekstbog indgår kursist præsentationer, diverse lytte øvelser, danske tv-nyhedsindlæg og/eller artikler samt diskussioner om dansk levemåde og kultur i undervisningen.

Dansk 5

Litteraturklassen, mødes på mandage. Formålet med dette niveau er at videreudvikle forståelsen af det danske sprog og kultur igennem forskellige litterære genrer. Dette niveau henvender sig til elever, der er i stand til at læse og forstå ikke-bearbejdede tekster, samt udtrykke sig sprogligt nuanceret uden de store vanskeligheder. Det forventes ligeledes, at eleverne kan producere simple skriftlige tekster i form af eksempelvis korte resuméer eller essays. Desuden fokuserer undervisningen på grammatiske emner med tilhørende øvelser.

Det forudsættes dog, at eleverne har en god basisviden om almen grammatik. Der vil være ca. 2 timers hjemmearbejde til hver uge. Undervisningsmaterialerne består af henholdsvis skønlitterære tekster, sagprosa og film samt opgaveark fra forskellige grammatiske øvelsesbøger.