Kirkens formål

Kirkens fulde navn er Den Danske Kirke i London, Den Danske Sømandskirke i London. Kirkens hovedformål er at forkynde det kristne evangelium, herunder at afholde gudstjenester og udføre kirkelige handlinger for danskere i London-området.

Kirkens hovedformål er at forkynde det kristne evangelium i overensstemmelse med den danske evangelisk-lutherske tradition, herunder at: 

  • afholde regelmæssige gudstjenester, 
  • udføre kirkelige handlinger for danskere i London-området, med tilhørende samtaler, 
  • tilbyde sjælesorg og uformelle samtaler, især for ældre, trængende og udsatte, og for studenterpræstens vedkommende især for studerende og andre unge danskere,
  • udføre undervisning (for eksempel af konfirmander),
  • iværksætte generel kirkelig oplysning (for eksempel studiekredse, foredrag og debatter) der medvirker til personlige overvejelser og stillingtagen.    

 

Derudover har kirken følgende kulturelle, folkelige og sociale formål: 

  • at virke som samlingssted for lokale danskere og deres familier, samt for grupper af danskere med en fælles interesse, 
  • at fremme kendskabet til dansk kultur bl.a. gennem afholdelse af koncerter, foredrag, debatter, samt forevisning af danske film,
  • at vedligeholde danske traditioner og fejre danske højtider,  
  • at give dansk sprogundervisning for børn og voksne;  
  • at arrangere aktiviteter og opsøgende arbejde for danske unge og studerende i området, gerne i samarbejde med Dansk KFUK i London, 
  • på opfordring at forrette skibsbesøg på skibe med danske søfarende om bord.

 

Indenfor rammerne af kirkens fonde, har kirken desuden som formål at yde finansiel støtte således:

  • Velgørenhedsfonden (Benevolent Fund) uddeler finansiel hjælp efter behov, til danskere i London-området, der er ældre, i nød eller på anden måde særligt trængende,
  • Uddannelsesfonden (FUHU) uddeler to gange årligt så mange legater som forrentningen af denne fond tillader, til danske studerende i Storbritannien, fortrinsvis til handelsstuderende.  
  • Sommerskolefonden betaler årligt - eller så ofte som muligt - for et sommerskoleophold i Danmark for såmange elever fra kirkens Lørdagsskole som forrentningen af denne fond tillader.
  • I begrænset omfang kan kirken støtte andre velgørende formål. 

 

Læs kirkens vedtægter (opdateret 2020) her.