Annoncer

Adverts in the church magazine, St Katharine’s, The Danish Church in London 

 

Annoncører i Danmark

 

Kirkebladet

Kirkebladet trykkes i 1200 eksemplarer. Heraf udsendes ca. 800 med post, og resten deles ud i forbindelse med aktiviteter her og andre steder. Bladet ligger fremme bl.a. på Den Danske Ambassade i London, Dania skolen og på KFUK i London.

 

Priser

Bagside, enkelt tryk £800, Årsaftale (3 numre) £2000 

Helside, enkelt tryk £600, Årsaftale (3 numre) £1500

Halvside, enkelt tryk £400,  Årsaftale (3 numre) £1000

Kvartside, enkelt tryk £200, Årsaftale (3 numre) £500

 

Formater

Side størrelse A5 210 x 148. 

Helsides annonce 210 x 148 + margen 3 mm

Halv side 95 x 148 + margen 3 mm

Kvart side 95 x 65 + margen 3 mm

Fuld farve CMYK

Format 300 dpi pdf eller Jpeg

 

Tryk-datoer

No 1, marts – august, deadline første uge i januar 

No 2, september -november, deadline første uge i july

No 3, december – februar, deadline første uge i oktober 

 

UK advertisers 

 

Church magazine

 

Print run 1200. 800 copies are distributed by mail; remaining copies are handed out and made available at the church, at The Royal Danish Embassy and other places where Danes meet.

 

Prize

Back page £800, discount at 3 insertions £2000 + VAT 20%

Full page £ 600, discount at 3 insertions £1500 + VAT 20%

Half a page £ 400, discount at 3 insertions £1000 + VAT 20%

Quarter of a page is £ 200, discount at 3 insertions £ 500 + VAT 20%

                                                                                                                                                

Size

Page size A5 210 x 148. 

Full page 210 x 148 + margin 3 mm

Half page 95 x 148 + margin 3 mm

Quarter page 95 x 65 + margin 3 mm

Full colour CMYK

300 dpi pdf or Jpeg

 

Dates of print 

No 1, March – August, deadline first week of January 

No 2, September -November, deadline first week of July

No 3, December – February, deadline first week of October