Økonomi

Det er medlemmerne, der betaler for driften af Den Danske Kirke i London. Kirken modtager hverken økonomisk støtte fra folkekirken i Danmark eller fra den danske stat. Lønudgifter, driftsomkostninger og vedligeholdelse finansieres først og fremmest af de faste medlemsskaber, dernæst gennem donationer, fundraising og annoncesalg. Præsterne lønnes gennem organisationen Danske Sømands- og Udlandskirker.

 

Klik her for 2022 årsrapport, har man behov for tilsendt kopi e-mail [email protected]