Bisættelse - Begravelse

Bisættelser og begravelser

'Af jord er du kommet.
Til jord skal du blive.
Af jorden skal du igen opstå.'


Der er ikke kirkegård i forbindelse med St Katharine's, men vi bisætter og begraver fra kirken - med salmer, læsninger, bønner og jordpåkastelse. Efter højtideligheden i kirken køres afdøde til kremation eller begravelse.

Sproget i Den Danske Kirke er i udgangspunktet dansk, ligesom salmerne og ritualerne er det. Men er de fleste af dine pårørende engelske, taler vi naturligvis gerne engelsk og synger også gerne et par salmer på engelsk.

Ønsker du at bruge kirkens Church Hall til mindesammenkomst, kan du kontakte kirkens bestyrerpar på telefon 020 7935 7584.