Café Mødestedet

Den første onsdag i måneden kl. 13.00 - 15.00

Her er åben for alle og vi mødes i Church Hall på den første onsdag i måneden kl 13- 15. De faste programpunkter er ½ times oplæg med det overordnede tema "Livets langsigtede virkninger", så kan der købes kaffe/the med kage/brød inden Flemming spiller for på violinen til sange fra Højskolesangbogen.

Kontakt gerne: Bette Broyd 

Café Mødestedet og 'sy-damerne' har igennem årene bidraget betydeligt til kirkens drift ved salg af håndværk og brugskunst i påske- og juleboderne og især ved basaren. Disse kreative mennesker bekoster selv materialer, og indtægten ved salg af deres håndværk går ubeskåret til kirken.