Historie

Den Danske Kirke i London adskiller sig fra de andre danske udlandskirker ved at have til huse i en historisk kirkebygning - St Katharine's er en 200 år gammel, neogotisk kirke i Regent’s Park. Menigheden leaser kirken af Crown Estate, som ejer de fleste bygninger omkring Regent’s Park. Kirken tilhørte oprindelig en stiftelse, opkaldt efter helgeninden Sankt Katarina - deraf navnet, St Katharine's.

Da danskerne overtog kirken, blev den gennemrestaureret, og arkitekten Mogens Koch tegnede ny prædikestol, døbefont og alterparti. Kong Frederik og Dronning Ingrid deltog den 11. maj 1952 i indvielsen af St Katharine's som danskernes kirke. Men selv om danskerne altså først flyttede ind efter krigen, understreger den historiske ramme, at der har været dansk kirke i London i århundreder.

I 1696 indviedes den første danske kirke på Wellclose Square ved Tower. Denne kirkebygning blev afhændet i 1868. Derefter afholdtes der i mange år gudstjenester i et af de kongelige kapeller, Marlborough House Chapel. At den danske menighed fik denne mulighed, skyldtes ikke mindst velvillig mellemkomst af den senere dronning Alexandra, der var danskfødt. Under 2. verdenskrig og i årene frem til 1952 blev der holdt danske gudstjenester i Den Svenske Kirke i Harcourt Street samt i St. Clement´s Danes. 

Efter oprettelsen af  Dansk Sømandskirke i fremmede havne i 1867 var der en selvstændig sømandskirke i London. Den solgte man i 1985, hvorefter St Katharine's har været hjemsted for betjening af såvel sømændene som den fastboende danske koloni. Den Danske Kirke i London er i dag også en sømandskirke i organisationen DSUK, Danske Sømands- og Udlandskirker. Den særlige sømandspræstestilling blev af økonomiske årsager nedlagt i 2012. 

 

Klik på billedet og se nyhedsindslag om indvielsen af St. Katharine's til Den Danske Kirke d. 11. maj 1952.  

 

Ved at klikke på billedet her kan du se et længere klip fra indvielsesgudstjenesten i St. Katharine's d. 11. maj 1952.