Fonde

Måske kender du bedst Den Danske Kirke i London for et væld af kirkelige, kulturelle og sociale aktiviteter og et mylder af mennesker.

Men kirken har også plads til den mere private samtale med præsten og kan i særlige tilfælde yde prakisk såvel som økonomisk hjælp takket være kirkens Velgørenhedsfond og Uddannelsesfond.

Velgørenhedsfonden

The Danish Church Benevolent Fund støtter danskere, der har problemer i Storbritannien. Det kan være børnefamilier, som under særlige omstændigheder kan modtage økonomisk støtte, og det kan være ældre og svagelige i økonomisk trange kår. Kontakt præsten Karsten Møller Hanen for information og ansøgning.

Uddannelsesfonden
Den Danske Kirkes Uddannelsesfond har til formål at støtte danske mænd og kvinder, der rejser til England for at videreuddanne sig eller for at deltage i praktikophold (også PIU-ophold) i forbindelse med uddannelse, fortrinsvis handelsuddannelse. Én gang årligt uddeles der et legat på GBP 2000. Ansøgningsfrist den 1. september 2024 og svar til og ansøgere vil modtage svar senest den 1. oktober 2024. 

Ansøgning vedlagt CV, redegørelse for studieforløb, eksamensbeviser samt budget for opholdet sendes til fondens formand