Lørdags- og aftenskolen

»Modersmaal er vort Hjertesprog, kun løs er al fremmed Tale”, skrev Grundtvig.

Sproget er en afgørende del af vores identitet, og undervisningen i dansk sprog og kultur er en af de mest efterspurgte aktiviteter i Den Danske Kirke.

Den Danske Kirke har en række tilbud inden for danskundervisning, både for børn og voksne fra alle baggrunde og nationaliteter. Her kan du læse mere om dem.

 

Lørdagsskolen

Siden 1970 har den danske kirkes Lørdagsskole undervist børn i alle aldre samt voksne i dansk.

Hver anden lørdag eftermiddag fra september til april åbner kirken dørene for Lørdagsskolen, hvor mere end 100 børn og voksne mødes til dansk undervisning på alle niveauer.  De voksne elever er fortrinsvis de af børnenes forældre der ikke har dansk som modersmål, men dørene er åbne for alle. Samvær og fællesskab er en væsentlig del af Lørdagsskolen, så man  samles altid først i kirken for at synge et par sange sammen, inden man går til undervisningen. Fællesskabsfølelsen bliver yderligere styrket hvert år, når Lørdagsskolens børn går i Lucia optog i kirken i julemåneden.
 

Aftenskolen

Der tilbydes også danskundervisning for voksne, der kun har mulighed for at gå til dansk om aftenen.  Aftenskolen tilbyder 5 forskellige niveauer og undervisningen foregår på hverdagsaftener fra september til juli.   Der undervises af erfarne og ihærdige danske lærere indenfor uformelle og hyggelige rammer, hvor dansk tale og forståelse bliver undervist med fokus på autentiske situationer samt dansk kultur.   Tilgangen til undervisningen er en blanding af forskellige metoder, men formålet på alle niveauer er at formidle kursisternes evne til at udtrykke sig, især mundtligt, på flydende, idiomatisk nutidsdansk.