Kirkens formål

Kirkens fulde navn er Den Danske Kirke i London, Den Danske Sømandskirke i London. Kirkens hovedformål er at forkynde det kristne evangelium, herunder at afholde gudstjenester og udføre kirkelige handlinger for danskere i London-området.

Kirken har herudover blandt andet følgende formål:

•   at fremme kendskabet til dansk kultur 
•   at give dansk sprogundervisning for børn og voksne
•   at støtte arbejdet for unge danskere i London-området
•   at yde bistand til trængende danskere i London-området 
•   at støtte andre velgørende formål
•   at foranledige skibsbesøg 

 

Læs kirkens vedtægter her.

 

Ophavsret: