Når man bliver døbt i den lokale sognekirke i Danmark, bliver man automatisk medlem af folkekirken -  og når man engang bliver skatteyder, betaler man sit 'medlemsbidrag' over kirkeskatten. I Den Danske Kirke i London skal man aktivt melde sig ind, hvis man ønsker at være medlem af kirken og bidrage til dens drift. 

Den bedste og nemmeste måde, man kan støtte kirken på, er ved at tegne medlemsskab og betale medlemsbidrag. Der er også mulighed for at give en donation til kirken her, eller at bidrage under indsamlingen hver søndag i forlængelse af gudstjenesten. Mange betænker også kirken og menigheden ved særlige indsamlinger som for eksempel Juleindsamlingen.

Vælg den mulighed, der passer dig bedst, og hjælp med at bevare Den Danske Kirke i London.