Tip en venPrint DA EN

The Danish Church

4 St Katharine's Precinct

London NW1 4HH


Kirkens åbningstider:
Tirsdag - fredag 9 - 13
Lørdag 12 - 15
Søndag 10 - 15
Mandag lukket

Tel. 020 7935 7584


Se alle Kontakter her

The Danish Church in London
Reg. Charity No. 237897

Følg Den Danske Kirke Følg Den Danske Kirke

Hjælp Den Danske KirkeHjælp Den Danske Kirke

 

 

SundhedsvæsenSundhedsvæsen

På siden her kan du finde svar på en række spørgsmål vedr. National Health Service (NHS), valg af læge og tandlæge, samt hvad man skal gøre ved nødstilfælde og ved akut sygdom.

Hvordan fungerer den offentlige sygesikring?
Siden 1948 har Storbritannien haft et skattefinansieret sundhedsvæsen, som minder om det danske. National Health Service (i daglig tale NHS) sikrer gratis lægebehandling til alle britiske statborgere og til udlændinge, som opholder sig lovligt i UK. 

Hvordan vælger jeg en læge?
På hjemmesiden www.nhs.uk kan du søge efter en alment praktiserende læge - en GP (General Practicioner) - i dit nærområde. For at blive registeret som patient, skal du som udgangspunkt kunne fremvise pas samt ”proof of recidence”, fx i form af lejekontrakt, telefon/internetregning eller vand-, el-, eller varmeregning. Du skal ligeledes udfylde en GMS1 formular, der bl.a. er en redegørelse af dit generelle helbred, vaccinationer, sygdomme i familien m.m. Formularen kan hentes hos den læge, du ønsker at blive registreret hos. Enkelte praksis tilbyder online registrering. Det er dog altid en god idé at kontakte den ønskede lægepraksis for at undersøge, hvilke registreringskriterier de har, da dette kan variere fra praksis til praksis. Du får tildelt et NHS-nummer og får et sygesikringskort, et NHS medical card.

Har du spørgsmål om, hvilke rettigheder du har på dette område som udenlandsk statsborger i England, kan du kontakte the Department of Health:

The Department of Health, Richmond House, 79 Whitehall, London SW1 2NL
Customer Service Centre: 0207 210 4850. E-mail: dhmail(at)dh.gsi.gov.uk.

Hvad gør jeg ved akut sygdom?
Ved akut sygdom kan du via hjemmesiden www.nhs.uk finde den nærmeste A&E (Accident and Emergency Department), svarende til en dansk vagtlæge eller skadestue. Via ’Find and choose services’, kan du finde læge, skadestue el.lign. i dit nærområde.

Kontakt NHS Direct på 0845 46 47. Dette er en 24-timers servicelinje, hvor du fortroligt kan søge hjælp ved sygeplejersker og sundhedspersonale, hvis du er syg, har spørgsmål relateret til specifikke sundhedsproblemer eller søger selvhjælps- og supportorganisationer.

Foruden A&E benytter man sig i England også af Walk-in Centre, der tager sig af mindre skader og sygdomssymptomer, så som infektion, udslæt, frakturer, akut svangerskabsforebyggelse og -rådgivning, mavetilfælde, rifter og flænger, brandsår samt overbelastning, forstrækning og forvridning af led. Nærmeste Walk-in Centre kan findes på NHS’s hjemmeside.

Hvad gør jeg i nødstilfælde?
I nødstilfælde, ring 999 eller 112. 
I tilfælde, hvor der øjeblikkeligt er brug for lægeassistance, opsøg nærmeste A&E eller ring 999. Er der brug for ambulance, brandvæsen eller politi, ringes ligeledes 999.

Hvordan finder jeg en tandlæge?
Ligesom i Danmark skal man betale for de fleste tandlægeudgifter. Du betaler selv for en del af behandlingen, mens NHS betaler resten. Når du bestiller tid hos tandlægen, skal du holde øje med, om det er en privat praksis eller en offentlig, da der er stor forskel på prisen. Ved annoncer for de offentlige tandlægeklinikker står der NHS (National Health Service). Det er dog en god idé at forklare din situation, når du bestiller tid, så du er sikker på, at klinikken tager nye NHS-patienter ind. Via NHS’s hjemmeside, kan du finde en tandlæge i dit nærområde.

Hvordan fungerer den private sundhedssektor?
Du kan også henvende dig til en læge eller en tandlæge i den private sektor. Det kan være ønskeligt, hvis du har brug for at konsultere en speciallæge, da ventetiden i det offentlige system kan være meget lang. Priserne kan dog være meget høje – for en konsultation hos en generalist kan prisen eksempelvis ligge på ca. £60. Ønsker du at benytte den private sektor frem for den offentlige, kan du med fordel tegne en privat sygeforsikring.

Hvor kan jeg købe hovedpinepiller m.m.?
Der findes naturligvis almindelige apoteker, som vi kender dem hjemme i Danmark. Man kan dog i de fleste supermarkeder købe ikke-receptpligtigt medicin. Oftest er det at finde blandt produkter til personlighygiejne.

Boots, der er den engelske udgave af Matas, sælger ligeledes ikke-receptpligt medicin. Ofte er der også et apoteksafsnit i butikken, hvor man kan købe receptpligtigt medicin og spørge apotekeren til råds.