Tip en venPrint DA EN

The Danish Church

4 St Katharine's Precinct

London NW1 4HH


Kirkens åbningstider:
Tirsdag - fredag 9 - 13
Lørdag 12 - 15
Søndag 10 - 15
Mandag lukket

Tel. 020 7935 7584


Se alle Kontakter her

The Danish Church in London
Reg. Charity No. 237897

Følg Den Danske Kirke Følg Den Danske Kirke

Hjælp Den Danske KirkeHjælp Den Danske Kirke

 

 

Skole og universitetSkole og universitet


I det engelske skolesystem er der skolepligt fra det år, barnet er fyldt fem på skæringsdatoen 1. september, men i realiteten går alle børn allerede som fire-årige i reception, der svarer til børnehaveklasse. Størstedelen skifter skole som 11-årige, men på nogle (specielt privat-) skoler skifter eleverne i andre årgange, f.eks. som 13-årige. Der er 11 års obligatorisk skolegang, og derefter fortsætter de fleste med to års gymnasie-lignende skolegang, enten på Secondary School eller på 6th Form College. 

Primary School: Reception – 6. klassetrin (4-10 år)
Secondary School: 7. – 11. klassetrin (11-15 år)
6th Form: 12.-13. klassetrin (16-18 år)

De første 11 år undervises der i de tre kernefag læsning, skrivning og matematik plus en række andre fag .

Eksaminer
Efter 11 års skolegang afsluttes med GCSE, General Certificate of Secondary Education (kan bedst sammenlignes med en dansk 9. klasses afgangseksamen). Efter 13 års skolegang afsluttes med enten A-Levels, (General Certificate of Education Advanced Level), IB (International Baccalaureate) eller en anden eksamen (svarer til en dansk studentereksamen).

Både GCSE og A-Levels består af skriftlige eksaminer i alle fag, og resultaterne bliver først kendt i august.

Du har adgang til at søge optagelse ved en videregående uddannelse i Danmark, når du har bestået fem eksaminer, heraf mindst tre A-levels og resten GCSE-eksaminer.

Offentlige skoler
State schools, offentlige skoler, er gratis, og her går 93 % af engelske børn i skole. Bopælen er en helt afgørende faktor, når myndighederne skal tage stilling til din ansøgning, men der er i princippet frit skolevalg.

http://schoolsfinder.direct.gov.uk/ kan du se, hvilke skoler, der ligger i dit nabolag, og du kan også se, hvordan skolens niveau måles i forhold til andre skoler, school performance summary.

Du kan også finde oplysninger om ledige pladser på de lokale offentlige skoler. Besøg hjemmesiden for det borough, hvor du bor, og find education/admissions/vacancies.

Mange skoler tilbyder også et nursery – en børnehave - for børn på tre-fire år, men normalt kun et par timer om dagen, og antallet af pladser er som regel begrænset. Vær opmærksom på at mange skoler giver optagelsesfordel til børn, der har gået på skolens nursery.

Enkelte offentlige secondary schools er eliteskoler, såkaldte grammar schools, og da der er en utrolig kamp om pladserne, adgangstester de eleverne for at finde de allerdygtigste. 

Det er stadig almindeligt at bruge skoleuniform, på primary schools oftest en polo og en sweatshirt med skolens logo samt grå bukser eller kjole. 

Undervisningen foregår dagligt i tidsrummet mellem kl. 8.45 og kl. 15.30, også for reception-klasserne . Mange skoler tilbyder forskellige aktiviteter på skolen efter kl. 15.30, men der er sjældent en egentlig skolefritidsordning.

Skoleferierne er som regel én uges efterårsferie, to ugers juleferie, én uges vinterferie i februar, to ugers påskeferie omkring april, én uge i begyndelsen af juni samt seks ugers sommerferie, som begynder den sidste uge i juli.

Privatskoler
Privatskolesystemet i England er berømt for at levere undervisning af høj kvalitet og berygtet for at give velhavendes børn en særlig fordel, når de senere søger ind på de prestigefyldte universiteter i f.eks. Oxford og Cambridge. Der kan være mange grunde til at foretrække en privatskole, hvis man har mulighed for det. Vær opmærksom på, at de normalt adgangstester alle elever, før de tilbyder plads – specielt i 7. klasse kan det være meget svært at kvalificere sig. Privatskoler, forvirrende nok også kaldet public schools, modtager ingen offentlige tilskud og priserne er derfor meget høje, ofte i prislaget mellem £12.000 og £15.000 om året.  

Kirkelige skoler
Church schools er gratis skoler, drevet af f.eks. Church of England. De er ofte populære og svære at få plads på, men det er værd at studere deres admission criteria. De fleste Church of England-skoler optager halvdelen af eleverne fra lokalområdet, fuldstændig uden skelen til religion, men ofte med forrang for søskende og børn, der har gået på skolens eget nursery. Den sidste halvdel af pladserne er forbeholdt børn af familier der har tilknytning til en kristen kirke. Søger du disse pladser, vil du blive bedt om at dokumentere dit aktivitetsniveau i din kirke, som altså ikke behøver at være Church of England.

Internationale skoler
På de internationale skoler – og på et stigende antal engelske skoler - kan du tage IB, International Baccaluareate, som er en bredere uddannelse, der ligner den danske studentereksamen mere end A-Levels. IB (som også udbydes på nogle af de danske gymnasier) er direkte adgangsgivende i forhold til internationale og danske videregående uddannelser. På visse internationale skoler kan du vælge dansk som et af dine fag. En Londons største internationale skoler er Southbank.

Dania School

Dania School - The Danish School in London, Dansk skole i London, der primært henvender sig til to-sprogede børn af dansk/engelske forældre i alderen 4- 7 år. Fra 2014, 4 - 11 år.


Den Europæiske Skole
Culham European School, Den Europæiske Skole, ligger tæt på Oxford, og her kan tage en EB, European Baccalaureate, som ligeledes adgangsgivende i Danmark.

Universiteter
Du søger om optagelse på et Universitet i England via en koordineret tilmelding. Du kan indsende ansøgning om optagelse på maksimum fem forskellige universiteter. Find ud af hvilke universiteter, der tilbyder den eller de uddannelser, du interesserer dig for, og hvad deres adgangskrav er. Det er en god idé at søge mindst én kombination af universitet og fag, der ikke kræver alt for høje adgangskrav. Du kan søge samme fag fem steder, eller du kan søge ind på f.eks. art and cinema i Birmingham, matematik på Imperial College og spansk/tysk i Edinburgh. På The Times og The Guardians hjemmesider kan du se en oversigt over, hvordan de forskellige universiteter placerer sig niveaumæssigt inden for forskellige områder.

Året, før du søger om optagelse, skal du samle forskellige papirer, f.eks. de karakterer du allerede har, diverse anbefalinger samt et brev, som giver udtryk for dine personlige interesser, et personal statement. På grund forsinkelsen i de britiske afgangseksamensresultater vil dine lærere også skulle opgive dine forventede eksamenskarakterer, hvis du er i gang med 6th Form.  

Ansøgningsfristerne varierer alt efter, hvilke fag du har valgt, f.eks. er det oktober for Cambridge, Oxford og naturvidenskabelige fag,  januar for andre fag og marts for art and design. 

Du modtager det første svar fra universitet, og det kan enten være
- betingelsesløs accept, unconditional offer
- accept under visse betingelser, conditional offer, dvs. på betingelse af, at du opnår de karakterer, dine lærere forventer
- afvisning

Nogle universiteter, som f.eks. Oxford og Cambridge (i daglig tale ”Oxbridge”), indkalder desuden ansøgere til en samtale, inden de tager en endelig beslutning. Denne samtale har til formål dels at bedømme ansøgerens personlighed, men også at evaluere hans/hendes kundskaber. På UCAS' hjemmeside kan man finde gode råd til at forberede denne samtale, og mange 6th Form skoler afholder direkte øvelser i interviewteknik .

Du kan følge din ansøgning på Internettet – det kan blive maj, inden du får svar, og endnu senere, når det gælder de skotske universiteter. Hvis du ikke får tilbud om plads på nogen af dine fem valgte uddannelser, kan du forsøge igen, enten via UCAS’ Clearing program, der forsøger at finde dit valgte fag på et andet universitet, eller Extra programmet, der hjælper med at finde tomme universitetspladser til afviste ansøgere.

Studerende fra EU skal betale samme universitetsafgift som britiske statsborgere - op til £ 9.000 om året. Der findes ikke uddannelsesstøtte (SU) i Storbritannien.

Ønsker du at tage en Master, Doctorate Master eller Ph. D – også kaldet graduate studies - skal du henvende dig direkte til det universitet, hvor du ønsker at læse.