Tip en venPrint DA EN

The Danish Church

4 St Katharine's Precinct

London NW1 4HH


Kirkens åbningstider:
Tirsdag - fredag 9 - 13
Lørdag 12 - 15
Søndag 10 - 15
Mandag lukket

Tel. 020 7935 7584


Se alle Kontakter her

The Danish Church in London
Reg. Charity No. 237897

Følg Den Danske Kirke Følg Den Danske Kirke

Hjælp Den Danske KirkeHjælp Den Danske Kirke

 

 

ArbejdeArbejde

På siden her finder du information om jobsøgningsmuligheder, vikarbureauer, arbejdsformidlingen, arbejde som selvstændig erhvervsdrivende og om skattesystemet i England.

Jobsøgning
Som EU-borger kan du opholde sig i Storbritannien uden opholdstilladelse, hvis du har arbejde eller på anden måde kan forsørge dig selv, og som dansker kan du arbejde her uden arbejdstilladelse.

Vikarbureau
Recruitment agencies er private vikarbureauer, som udbyder stillinger af både kortere og længere varighed. Mange af bureauerne specialiserer sig inden for specifikke områder som handel og kontor, hotel- eller bankbranchen. Proceduren er den samme som ved vikarbureauer i Danmark: du møder op til interview med dit CV og præsenterer dig selv. Kontaktdetaljer for recruitment agencies kan fås hos Recruitment and Employment Confederation.

Du kan også kontakte Federation of Recruitment Agencies, 36-38 Mortimer Street, London W1N, tlf. 0800-320 5888 og høre hvilke bureauer, der tilbyder hvilke slags jobs. Her findes brancheopdelte lister over samtlige bureauer i England, og disse lister kan du få tilsendt mod at betale et mindre beløb.

Annoncer 
De fleste aviser har sider med stillingsannoncer, f.eks. har The Times og The Daily Telegraph specialiseret sig i lederstillinger i deres torsdags- og søndagsudgaver. The Guardian har flere annoncer indenfor medie – og offentlige erhverv. Daily Mail har flest annoncer indenfor salg. Se også The Independent.

Det gælder både for annoncerne i aviserne og på internettet, at du skal være hurtig.


Arbejdsformidlingen
Jobcentre Plus svarer til arbejdsformidlingen i Danmark. Her kan du se stillingsopslag og søge rådgivning. Database med jobtilbud i hele Storbritannien: http://www.jobcentrenearme.com

Du kan også ringe til Jobcentre Plus – tlf: 0845 6060 234.

Selvstændig erhvervsdrivende
Ønsker du at drive dit eget firma, kan du få hjælp hos Business Link, som hører under Arbejdsministeriet. Andre nyttige informationer kan findes på : https://www.gov.uk/

National Insurance Number
Som lønmodtager i Storbritannien skal du have et National Insurance Number. Med et National Insurance Number er du berettiget til arbejdsløshedsunderstøttelse. Og din arbejdsgiver skal bruge nummeret til at opgive din løn til skattevæsenet.

Når man betaler til National Insurance, sikrer man sig dermed økonomisk i tilfælde af sygdom og arbejdsløshed. National Insurance er obligatorisk, så snart man har et arbejde. Beløbet bliver fratrukket ens grundløn ligesom skatten og ligger på omkring 7%. Alle i job skal som sagt betale til National Insurance (med undtagelse af au pair, som er dækket af deres familiers National Insurance). Derfor skal man have et National Insurance Number for at kunne arbejde i England. For at gøre det kompliceret, kræver socialvæsnet i England, at man har et job, før man kan få et National Insurance Number. Den smarteste løsning på dette er, at man venter med at ansøge om National Insurance, indtil man har fået lovning på et job. Med en erklæring fra en arbejdsgiver om, at han/hun har intentioner om at ansætte en, er det som regel forholdsvis problemfrit at få sin ansøgning igennem.


Selve ansøgningen foregår ved, at man finder det nærmeste Health and Security Office og henvender sig der. Det er vigtigt at ruste sig med tålmodighed, da det kan være meget svært at komme igennem pr. telefon. Når man møder op til det aftalte møde, trækker man et nummer og skal herefter være forberedt på at vente længe. Husk at medbringe pas til samtalen. Efter en samtale med en socialarbejder, får man et foreløbigt National Insurance Number. Er man heldig, går der kun en måned, inden man modtager sit rigtige National Insurance Number på et plastikkort, der er gyldigt for livstid. Det foreløbige nummer fungerer også ganske fint og man er således sikret fra den dag, man har ansøgt. Når man indbetaler til National Insurance, er man garanteret gratis lægehjælp. Det er dog vigtigt, at sætte sig ind i reglerne for National Insurance Number, da dette kan påvirke en, hvis man efterfølgende ønsker at modtage dagpenge, når man kommer hjem til Danmark igen.

For at ansøge om et National Insurance Number, kontakt Jobcentre Plus på tlf. 0845 600 0643 (telefontid mandag til fredag mellem 8.00 –18.00). Alternativt kan man forsøge at sende en e-mail til: ninocallcentre(at)jobcentreplus.gsi.gov.uk, men man kan ikke altid regne med at få et svar.

Skat
Skatteprocenten i England lavere end i Danmark. For skatteåret 2011 - 2012 er skatten 20% af de første £35.000, stigende til 40% for indtjening i intervallet £35.001 - £150.000, og endelig 50% af indkomst over £150.000.  Man har et årligt personfradrag på £7.475, som bliver trukket fra grundlønnen af arbejdsgiveren.


Skatteåret begynder i april. Skatten bliver trukket af lønnen før udbetaling – man kalder dette system PAYE (Pay as you earn).

Udover skat skal du betale National Insurance, som er englændernes svar på den danske sygesikring. Der betales ikke National Insurance af din indkomst under £139 om ugen. Bidraget til National Insurance er 12% af indkomsten i intervallet £139 - £817 pr. uge, og bliver trukket fra grundlønnen. Tjener du mere end £817 pr. uge betales 2% af beløbet.  Med et National Insurance kort har du gratis adgang til det offentlige sundhedssystem.