Tip en venPrint DA EN

The Danish Church

4 St Katharine's Precinct

London NW1 4HH


Kirkens åbningstider:
Tirsdag - fredag 9 - 13
Lørdag 12 - 15
Søndag 10 - 15
Mandag lukket

Tel. 020 7935 7584


Se alle Kontakter her

The Danish Church in London
Reg. Charity No. 237897

Følg Den Danske Kirke Følg Den Danske Kirke

Hjælp Den Danske KirkeHjælp Den Danske Kirke

 

 

Velkommen til Den Danske Kirke i LondonVelkommen til Den Danske Kirke i London

 

 

HØJSKOLEEFTERMIDDAG - REFORMATION OG TRADITION 

Vi indleder dette års markering af Reformationsjubilæet i kirken med et foredrag ved cand.theol. Martin Ravn, ansat ved Det Teologiske Fakultet Københavns Universitet, hvor han forsker i Martin Luthers gudslære og underviser i faget dogmatik. 

Det var aldrig Martin Luthers hensigt at grundlægge en ny kirke. Tværtimod ønskede han, at kirken skulle vende tilbage til sit udgangspunkt: de bibelske skrifter. Men at Luther ønskede at vende tilbage til udgangspunktet betød ikke, at han forkastede hele den kirkelige tradition. Foredraget giver foruden et signalement af Martin Luthers liv og gerning et indblik i Luthers forhold til den tidlige kirkes øvrige læreindhold.  

Yderligere information om events i forbindelse med Reformationsjubilæet i UK kan følges på Council of Lutheran Churches’ særlige Reformation 500 website HER. 

OBS! NY DATO. 

SØNDAG DEN 12. MARTS KL. 13.00 

 

 

 

DANISH CHURCH ABBEYFIELD SOCIETY'S ÅRSMØDE

Torsdag d. 23. marts 2017 kl. 12 mødes vi igen i church hall til årsmøde i Danish Church Abbeyfield Society. Vi er glade for, at så mange i de foregående år har vist interesse for Danish Abbeyfield, og ser frem til igen ved dette års AGM at byde velkommen til alle, som har bidraget til denne velgørende forenings formål og arbejde, som handler om at drage omsorg for os allesammen i takt med, at vi bliver ældre.

Vi begynder årsmødet med en fortælling af den ene af vores præster, nemlig Flemming Kloster Poulsen, som også byder op til fællessang.

Dernæst bydes på frokost, og eftermiddagen afsluttes med orientering fra bestyrelse om foreningens arbejde igennem det forgangne år og de nye planer for det kommende år.

Middag, kaffe og underholdning: £12 

 

TORSDAG DEN 23. MARTS KL. 12